lịch học mùa hè

KHỐI A
HV 6-8 TUỔI
BẮT ĐẦUKẾT THÚCSÂN TẬP
LỚP A1
THỨ 3 & 5
6h308h00PHÚ HÀ
LỚP A2
THỨ 4 & 7
6h308h00ĐỨC KHÁNH
KHỐI B
HV 9-11 TUỔI
BẮT ĐẦUKẾT THÚCSÂN TẬP
LỚP B1
THỨ 3 & 5
6h308h00ĐỨC KHÁNH
LỚP B2
THỨ 4 & 7
6h308h00PHÚ HÀ
KHỐI C
HV 12-14 TUỔI
BẮT ĐẦUKẾT THÚCSÂN TẬP
LỚP C
THỨ 2 & 6
6h308h00ĐỨC KHÁNH

LỊCH HỌC MÙA ĐÔNG

Đang cập nhật